چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
شما در قسمت: خانه درباره ما پبام هیأت مدیره هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

page header

پیام هیأت مدیره

بسمه تعالی

با توکل به خداوند متعال و استعانت از ذات مقدسش برآنیم تا با اتکا به بضاعت هر چند ناچیز قدمی بزرگ برداریم.
مدیریت، تجربه، دانش فنی و امکانات اندک سرمایه ایست که در این راه تقدیم میهن اسلامیمان خواهیم کرد.
باشد تا در سال همت مضاعف و کار مضاعف در سایه حمایت ایزد متعال و با تکیه بر خرد، انرژی، اراده و روحیه همکاری تیمی سربلندتر و استوار تر قدم برداریم.
وظیفه خود می دانیم تا با نشان دادن مقصد نهایی، فرصت شکوفایی مناسبات اصیل انسانی را فراهم کنیم و خوش بینی و حس اعتماد به نفس را افزایش دهیم تا افراد، آینده را زیباتر ببینند، پل ارتباطی آنها با آینده ایجاد شود و چشم انداز آینده معنا پیدا کند.
ما به مدیریت ارزش مدار معتقدیم. ما معتقدیم رهبران باید جهت یاب اخلاقی داشته باشند و آرمان را با ارزشها پیوند دهند.

اینگونه آثار کار و تلاش ماندگار خواهد بود.