شنبه 27 آبان 1396
شما در قسمت: خانه زمینه های فعالیت کارخانجات و تأسیسات صنعتی هستید.
page header

طراحی و ساخت کارخانجات و تأسیسات صنعتی شامل کشتارگاه، کارخانه سیمان و ...

در حال آماده سازی می باشد ...