چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
شما در قسمت: خانه درباره ما خط مشی ایمنی هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

page header

خط مشی ایمنی


مديريت شركت پناه ساز ايران به عنوان يك شركت مهندسي پيمانکاري مصمم است با ياري خداوند متعال و با تكيه بر مساعي و همت كاركنان پر تلاش خود نسبت به طراحي و استقرار يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام نمايد. تا ضمن ارتقاء فرهنگ ايمني، به الگوي مناسبي جهت حفظ بهداشت شغلي كاركنان و كاهش ريسك در كليه فعاليتهای موجود دست پيدا كند. لذا در اين راستا و به منظور نيل به اهداف مذكور و بر اساس سري استاندارد 18001 : 2007 OHSAS خود را متعهد به موارد ذيل مي داند:

  1. تلاش مستمر در زمينه كاهش خطرات و زيانهای ناشی از حوادث و ميزان ريسكهای ناشی از فعاليتهای شركت و ايجاد محيط كاری مطلوب و ايمن سازي آن.
  2. بهبود مستمر سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بمنظور ارتقاء عملكرد شركت.
  3. رعايت الزامات قانونی و مقررات ايمنی و بهداشت حرفه ای در كليه حوزه های فعاليت شركت.
  4. ملزم ساختن پيمانكاران و تامين كنندگان كالا نسبت به رعايت مسائل ايمنی ـ بهداشتی در ارتباط با محصولات و خدمات.
  5. ايجاد انگيزه و اطمينان كاری در ميان كاركنان با ارتقاء سطح فرهنگ ايمنی و مشاركت عمومی.
  6. ارتقاء سطح دانش و آگاهی كاركنان از طريق اجرای آموزشهای مستمر.
  7. تعريف و بازنگری اهداف و برنامه های ايمنی و بهداشت حرفه ای جهت نيل به بهبود مستمر.