چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
شما در قسمت: خانه درباره ما افق پیشرو هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

page header

افق پیشرو


- حفظ و ارتقاء شرکت در زمره پیمانکاران کارآمد در داخل و خارج کشور از طریق افزایش توان تخصصی و عملیاتی با حفظ و آموزش نیروی انسانی متخصص،  بکارگیری سیستم های مدیریتی و اجرایی جدید و تأمین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و متناسب با کار.

- تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران داخلی و خارجی در جهت تجمیع و تکمیل تواناییهای اعضای مشارکت به منظور شرکت در پروژه های بزرگ در داخل و خارج کشور.

- گسترش ارتباطات بین المللی از طریق:

  • حضور فعال در همایش های بین المللی داخل و خارج کشور و معرفی مستمر شرکت در مجامع مختلف
  • مشارکت با شرکت های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
  • شرکت فعال در مناقصه های داخلی و بین المللی
  • ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین المللی  به منظور جذب و تأمین منابع مالی